Jó akar lenni a kedvedért? Őrizd és tápláld a szándékát!

« KÉK fegyelmezés

Fegyelmezz úgy, hogy ne rongáld a kapcsolatot!

Eljött az ideje, hogy építsünk valamit annak a helyén, amit korábban leromboltunk (amikor arról írtam, miért nem jó ötlet félelemkeltő vagy elkülönítő módszereket használni a gyerekek fegyelmezéséhez). Kezdjük felépíteni a “KÉK” (kapcsolatra épülő következetes) stratégiát. Remélem, hogy a végére összeáll a kép, hogy milyen az a fegyelmezés, ami jó hatással van a gyerekeink fejlődésére, és a kapcsolatunkat sem rongálja. Most a KÉK fegyelmezés tizenkét BIZTONSÁGOS és EGÉSZSÉGES elemét vesszük végig – ebben a bejegyzésben található az első.

Mi jelenti a jó kapcsolatot a piciknek? Honnan tudják, hogy szeretetben és biztonságban vannak?

A harmonikusan fejlődő kisgyerek életének harmadik évében a szeretetet összetartozásként kezdi megélni. A közelség keresése a 2-3 éves számára azt jelenti, hogy birtokolni próbál ugyan, de mindenben egyetért veled, és a végletekig lojális. Életében először teljes kis szívéből azt akarja tenni, amit Anya helyesel (illetve az a néhány kiváltságos földi halandó, akihez kötődik). A ragaszkodó hároméves a nyomodban jár, mert hozzád tartozik. Most jelenik meg benne először a belülről fakadó, önkéntes és természetes engedelmesség – szándék szintjén legalábbis.

A kapcsolatkészség (és az érzelmi intelligencia) kialakulásának következő szintjén a gyökerek mélyebbre hatolnak, és a gyerek számára ekkor már az jelenti a jó kapcsolatot, hogy fontosak vagyunk egymásnak. Ekkor kezd arra törekedni, hogy megfeleljen az elvárásaidnak. Már nemcsak puszta törzsi lojalitásból, az összetartozás miatt akarja azt tenni, amit jónak tartasz. A négyéves már az arcodat fürkészi, olvasni tanul az apró jelzéseidből, mert szeretné látni rajtad, hogy elégedett vagy vele.

A fejlődés következő szakaszában, 5 éves kor körül újabb fejlődési szakaszba lép a kapcsolatkészség, még mélyebbre érnek a gyökerek. A kisgyerek a szívét adja oda neked.

Később pedig, legkorábban 6 évesen, egyszer csak arra kezd törekedni, hogy leplezetlenül állhasson előtted. Azt akarja, hogy mindent tudj róla, mert úgy érzi, hogy akkor lehet hozzád a lehető legközelebb, ha nincsenek titkai előtted. A kapcsolatkészsége, vagy – Daniel Goleman[1] szóhasználatával – a társas intelligenciája fejlődésével egyre inkább a lelki intimitás veszi át a fizikai intimitás fontosságának a helyét. A csecsemő akkor érzi, hogy semmi nem választ el benneteket, ha hozzád bújhat, és a szó szoros értelmében átéli a közvetlen bőrkontaktust. Az érzelmileg jól fejlett hatéves viszont már akkor érzi magát igazán közel hozzád, ha minden titkát elsuttoghatja. Arra vágyik, hogy teljesen ismerd, mindent tudj róla, és így, egészen szeresd. Itt kezdődik a bizalmas kapcsolat. A kapcsolatkészségnek ezen a szintjén kezdődik a felkészülés a mély barátságra és a tartós párkapcsolatra is.

gyokerek-08-7

Ha megvannak a fejlődés feltételei, a kötődés gyökerei fokozatosan fejlődnek, mélyülnek és erősödnek. A gyökerek mélyülésével azonban, miközben a testi meztelenséget az egész személyiség egyre mélyülő rétegeinek meztelensége váltja fel, az önként felajánlott sebezhetőség is egyre nő a bizalmas kapcsolatban. A kapcsolatkészség gyökereinek fokozatos kialakulása nem más, mint az érzelmi és szociális intelligencia fejlődésének folyamata. Vele együtt fejlődik és mélyül a gyerek természetesen kibontakozó vágya is, hogy jó legyen azok kedvéért, akikhez mélyen kötődik, és spontán ellenálljon azoknak, akik illetéktelenül, “kapcsolati tőke” nélkül adnak neki utasítást.

kotodes-vonzo-taszito-ereje

A kapcsolatkészség fejlődő, és egyre mélyebbre hatoló gyökereit táplálnod kell; és, mivel a mélyebben kötődő gyerek kiszolgáltatottabb és sebezhetőbb is, védened is kell a finom, sérülékeny, értékes gyökereket! A gyerekedet ezek kötik bele abba a bizalmas kapcsolatba, abba a tápláló talajba, amit te készítesz és tartasz fenn a számára. Ide kapcsolódnak a gyökerei. Addig él ez a kapcsolat (addig létezik a nevelést lehetővé tévő közeg), amíg a gyereked kötődő gyökerei a veled való bizalmas kapcsolatból táplálkoznak.

Természetes hatalmad forrása

A gyerek hozzád fűződő bizalmas, átlátszó kapcsolata teszi lehetővé, hogy jól ismerd, és külső viselkedésmódosítás helyett a lelkületére hatva, belülről neveld! Nem a viselkedés és a következmény közötti logikai kapcsolat nevel. Nem is a cselekvés és az eredmény közötti logikai kapcsolat. A kapcsolatra épülő nevelésben a gyereket és a róla gondoskodó felnőttet összekötő személyes kapcsolat az a közeg, amelyben dolgozunk. A személyes kapcsolat teszi lehetővé a gyerekeink nevelését.

A kapcsolat kincset ér. A gyereked belülről fakadó vágya, hogy jó legyen a kedvedért, kincset ér. Kincsként kell őrizni is. És hinni is kell benne. Hinned kell, hogy a gyereked jó akar lenni a kedvedért. Állandóan, következetesen ezzel a hittel, ezzel a bizalommal áthatva közeledj hozzá! Ha nincs meg benned, tegyél szert erre a hitre! Tételezd fel a legjobbat!

“Egyébként pedig, testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetreméltó, ami jóhírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe!”
– Filippi 4:8

Ne akadályozd lesújtó, kiábrándult véleményeddel, hanem segítsd elő és tapasztald, hogy a gyereked jó akar lenni a kedvedért! Hogyan? Ápold a kapcsolatot! Legyetek együtt! Éreztesd vele, hogy szeretsz vele lenni! Tegyél fel neki igazi kérdéseket, és komolyan, figyelmesen hallgasd meg! Bánj vele olyan embert megillető tisztelettel, aki számít! Nézz rá kíváncsi érdeklődéssel!

Jó akar lenni a kedvedért?

pasztor-2

Bizalmas kapcsolatban önként követ a gyereked. Természetes hatalmad forrása az, hogy kötődik hozzád, azaz viszontszeret. Ezért bízik benned, ezért hallgat rád, és ezért követ. Épségben megőrzött gondoskodó-elfogadó kapcsolatotokban tőled várja az eligazodást, tőled próbálja ellesni, hogy mikor mit csinál egy felnőtt. Isten úgy hangolta össze az ő kötődő ösztönét és a te gondoskodó szerepedet, hogy a kapcsolatotok természetesen, külön igyekezet nélkül tükrözze a “Jó Pásztor” és bárányai kapcsolatát, akik hallják a hangját és követik Őt. Jézus mondta:

Amikor a maga juhait mind kivezeti, előttük jár, és a juhok követik, mert ismerik a hangját. Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak tőle, mert az idegenek hangját nem ismerik.

Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem.”
– János 10:4-5, 27 [2]

Természetes hatalmad van a gyerekeid életében, amit Isten nem a szülői vagy a pedagógusi pozíciódon keresztül ruház rád, nem is azon keresztül, hogy nagyobb, erősebb és okosabb vagy, hanem a gyereked hozzád fűződő kapcsolatán keresztül. Isten nem hagyott magadra neveléssel. Természetes hatalmat adott, aminek a segítségével a vezetője lehetsz a gyerekeidnek. Azért lehetsz vezető, mert követnek. Ennek köszönhetően végezheted a nevelés felelősségteljes munkáját anélkül, hogy ijesztgetnéd, kényszerítenéd, vagy trükkökkel manipulálnád őket.

Vess mégegy pillantást a fenti rövid idézetre (vagy olvasd el az egész történetet a Bibliából!). Mit csinál a pásztor? Tudjuk, hogy felelős a juhok életéért, testi épségéért, és azért, hogy eljussanak a tiszta forráshoz és a jó legelőhöz. Hogy éri el mindezt a Jó Pásztor? Hogy tükrözhetné jobban a mi nevelési stílusunk azt, ahogy Jézus bánt az övéivel?

DE! Mi van, ha a gyerekem egyetlen porcikája sem akar jó lenni a kedvemért?

Akkor pedig tételezd fel, és hidd el, hogy akar. Ha a szavaid és a tetteid azt a meggyőződésedet fejezik ki, hogy a gyereked jó akar lenni a kedvedért, akkor van a legnagyobb esélyed arra, hogy így is lesz. Isten igéje kizökkent a megszokott mókuskerekünkből:

A szeretet “Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr.”
– 1Korinthus 13:7

Valamit Goethe is megsejthetett ebből:

“Ha csak azt látod valakiben, amilyen most, akkor megakasztod a fejlődése útját. De ha azt is látod benne, akivé lehetne, akkor segíted azzá válni, aki lehet.”
– Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832)

Előlegezd meg a bizalmat! Vannak nagyon komoly gondokkal küszködő gyerekek, akik naponta hússzor keverik magukat bajba, és nem tanulnak belőle. De 180 fokos fordulatot vesznek, ha akad egy tanár, akire hallgatnak… mert ez a tanár hisz bennük. Csak kell nekik valaki, aki elhiszi, hogy jók lesznek a kedvéért. Egy ilyen kapcsolat még egy nagyon nehéz helyzetből induló gyereket is átformál.

Ez nem azt jelenti, hogy az impulzivitás miatt nem botlik meg a saját lábában és nem tér le a helyes útról újra, meg újra. De hosszú távon az a fontos, hogy jó helyen legyen a szíve. A jó szándéka legyen meg benne. Akarjon jó lenni valakiért, aki elhiszi, hogy jó akar lenni. Ha ez megvan, és elesik, fel fog állni és újra megpróbálja. Arra van csak szüksége, hogy valaki, aki jól ismeri, elhiggye, hogy tényleg jó akar lenni a kedvéért, már akkor, amikor még nincs is teljesen így. Azért, hogy így legyen. A szeretet egészséges és építő erejével tudod a jó irányába vezetni azokat a gyerekeket is, akikkel komoly bajok vannak; nem pedig a szégyen, a félelemkeltés, vagy a szeparáció (elkülönítés, kirekesztés) egészségtelen és romboló erejével.

apa-fiu-2

Őrizd meg és tápláld a jó szándékát!

A kapcsolatra épülő fegyelmezés első biztonságos alapeleme tehát: Hidd el, őrizd meg és tápláld a gyerekednek azt a belülről fakadó szándékát, hogy jó akar lenni a kedvedért!

Ezt keresd a gyerekedben. Becsüld meg és vigyázz rá, amikor megtalálod. A gyereked akkor vágyik arra, hogy jó legyen a kedvedért, amikor te vagy a világítótorony, a tájékozódási pont az életében. Beléd vetett bizalma szabja meg a határaidat; ettől függ, milyen messzire mehetsz el a nevelésében. Amekkora bizalommal kötődik hozzád, akkora természetes hatalommal rendelkezel az életében. Nézz rá reménnyel és várakozással, de eleinte ne legyenek túl nagy elvárásaid: az éretlenség sok galibát okoz. Nem mindig valósul meg a gyereked jó szándéka abban, amit csinál. A legtöbb hasra esést és eltévelyedést az éretlensége okozza, nem a jó szándék hiánya. De miért akarna jó lenni a kedvedért a gyereked? Azért, mert Isten a kötődő ösztön részeként ezt is belehelyezte a szívébe.

Engedelmes… de kinek? Tisztel… de kit?

Minden gyerek engedelmes. Minden gyerek tisztel. Gyárilag így vannak beállítva. Isten ilyennek teremtette őket. Azért mondja Jézus, hogy legyetek olyanok, mint a kisgyermekek (mi, felnőttek Isten iránt), mert a kisgyerekek természetüknél fogva szeretnek, bíznak és követnek. Ösztönösen és szívesen engedelmeskednek annak, akit szeretnek, és tájékozódási pontnak tekintenek… és ez később sem változik.

jo-akar-lenni-engedelmesseg-tisztelet

A Biblia nem arra szólítja fel a gyerekeket, hogy jó elveknek, morális igazságoknak engedelmeskedjenek. Isten tudja, hogy a gyerek nem attól lesz jó, hogy megtanítjuk, és ezerszer elmondjuk neki, mi a jó, mit kell csinálni, és mit nem szabad! A Biblia nem azt mondja, hogy engedelmeskedjetek a törvényeknek, a hatóságoknak, a társadalmi normáknak, a jó erkölcsről kapott tanításoknak, a jó szónak, a józan észnek, vagy a szívetek parancsának; hanem azt, hogy “engedelmeskedjetek szüleiteknek mindenben”. Isten olyanra alkotta a gyerekek természetét, és nem véletlenül, hogy a gyerekek személyes kapcsolatban engedelmeskednek. A Teremtő ezt írta a belsejükbe a kötődő ösztön formájában.

A tisztelettel is ez a helyzet. A Biblia nem azt mondja, hogy tiszteld az együttélés szabályait, tiszteld a törvényt, tiszteld a családi szabályokat; hanem azt, hogy “tiszteld apádat és anyádat. A gondoskodó-elfogadó viszony, a személyes szeretetkapcsolat hozza létre a szülők iránti egészséges tiszteletet, nem a büntetéstől való félelem.

Amikor a gyerekedben megvan a szándék, hogy jó legyen a kedvedért, akkor megvan a nyersanyagod is, amivel dolgozhatsz. Nyugodtan nevelheted, miközben élvezitek egymás társaságát. Nem kell erőlködnöd. Nem kell külön tekintélytiszteletre nevelned, és engedelmességre kényszerítened. Tudhatod, hogy amit Isten beleültetetett – a természetes vágy, hogy jó legyen annak a kedvéért, akihez kötődik –, belülről ösztönzi őt egészséges tiszteletre, és egészséges engedelmességre. Nem szükséges a trükközés és a félelemkeltés. Nem szükséges a manipuláció, a jutalmazás és a büntetés. Nem kell felhasználnod ellene azt, hogy jól ismered, és tudod, mi fontos neki.

anya-lanya-kapcsolat-02

Isten nem hagyott magadra a gyereked nevelésében. Óriási segítséget kaptál, és ez elég. Annyi a dolgod, hogy őrizd és tápláld a természetes vágyát: azt, hogy jó akar lenni a kedvedért, mert bízik benned és szeret. Követni akar, utánozni akar, tőled várja az eligazodást az életben. Tisztel, mert bízik benned és szeret. A bizalmas kapcsolat közegében a tisztelet és az engedelmesség természetes, a nevelés pedig nem harci feladat, hanem személyes kapcsolat valakivel, akiben gyönyörködsz, és akiről gondoskodni akarsz. Mert szereted.

Kapcsolódó írás:
A jó szülői tekintély


[1] Daniel Goleman (2006): Társas intelligencia – Az emberi kapcsolatok új tudománya (Libri, 2015)
[2] A bibliai idézeteket érdemes kikeresni; a szövegkörnyezet elolvasása segít jobban megérteni, és kiküszöböli az esetleges félreértéseket.