Hidalj át minden szakadékot!

« KÉK fegyelmezés

Fegyelmezz úgy, hogy ne rongáld a kapcsolatot!

“Like a bridge over troubled water, I will lay me down…”
– Simon & Garfunkel

“Mert a hegyek megszűnhetnek, és a halmok meginoghatnak,
de hozzád való hűségem nem szűnik meg, és
békességem szövetsége nem inog meg – mondja könyörülő URad.”

– Ézsaiás 54:10

A kapcsolatra épülő fegyelmezés harmadik alapeleme: Hidalj át minden szakadékot, ami elválaszt!

Mit kell csinálni, amikor elfogadhatatlanul viselkedik a gyerek? A gyerekednek elsősorban tőled kell tudnia, mi az, ami jó, és mi az, ami rossz. Abból, amit teszel, mintát vesz, amikor utánoz, de a minta mellett a szavaidból tanulja meg az irányadó mértéket. Ezért fontos, hogy ki is mondd, amikor te magad olyat teszel előtte, ami elfogadhatatlan, vagy amikor az ő viselkedése tér el az irányadó mértéktől. De amikor a rosszra figyelmezteted, nagyon fontos, hogy a szavaid és a tetteid egybehangzóan és félreérthetetlenül kifejezzék: a kapcsolatotok nagyobb, mint a baj!

Az Istentől származó igazság nem olyan törvény, ami félelemben tart, lesújt és gúzsba köt, hanem olyan, ami megszabadít. A Biblia, ahonnan megtudjuk, hogy mi a jó és mi a rossz, és amelyet sokan tartanak egyetemes erkölcstan könyvnek, nem erkölcsi szabályokról szól, hanem Jézusról. Nem azért kaptuk, hogy legyen mihez igazítanunk a viselkedésünket, hanem Jézusról. Arra való, hogy az Jézussal való bizalmas kapcsolatunk közegében használjuk. Isten ihletett igéjét azért olvassuk, hogy Jézussal találkozzunk.

Van remény, mert van igazság, és az igazság ereje elég ahhoz, hogy szabaddá tegyen bennünket! Jézus mondta azoknak, akik bíztak benne:

“Ha megtartjátok az igémet, valóban tanítványaim vagytok; megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket.”
– János 8:31-32

A gyereked ronda hisztis jelenetet rendezett vásárlás közben, amikor nagyon jól tudja, mennyire utálod az ilyen viselkedést. Elvitted a tett színhelyéről, és már le is csillapodott, de most kerüli a tekintetedet. Éket vert közétek, hogy tudja: olyasmit tett, amivel megbántott téged, és most nem vagytok jóban. Mi a teendő ilyenkor?

hidepites

Hogy hidaljam át, ami elválaszt?

A visszatérést hangsúlyozd, amikor megint együtt lesztek a jó kapcsolatban!

Egyszerűen hozz szóba egy közeli eseményt, valami közös programot, ami nemsokára lesz, egy-két órán belül, amikor valami jó dolgot fogtok együtt csinálni: olyasmit, amit máskor is szoktatok, amikor derült idő van a kapcsolatotokban.

– Alig várom, hogy hazaérjünk, és együtt megegyük ezt a finom epret, amit most találtunk! Mi lenne, ha egy kis fagyit is tennénk mellé a tálkába? Tudod mit, legyen meglepetés! Csak vacsora után áruljuk el a többieknek! Legyen a kettőnk titka, jó?

– A tegnap esti fejezet, amit elalvás előtt olvastunk, olyan izgalmas volt! Alig várom a folytatást!

A gyerek az ilyenekből tudhatja, hogy a rossz viselkedése nem rontotta el a kapcsolatotokat. A kapcsolatotok szálai erősebbek, mint a rossz viselkedés. A szereteted kiállja a próbát; nem ingadozik, nem repedezik, nem szakad be alatta. Még mindig jóban vagytok. Azzal, amit csinált, elszomorított, magára haragított, vagy csalódást okozott, de nem veszítette el a kapcsolatot. Különben, ha ezt elmulasztod, a gyerek rosszasága törést okoz a kapcsolatban is. A kicsi gyerek nem ok-okozati összefüggésekben gondolkodik. Az ő világában a rosszaság nem valamilyen logikus következményt okoz, akkor sem, ha a nevelésedben mindig gondoskodsz arról, hogy a rosszaságnak legyen kellemetlen következménye.

A gyerekedet viszont, akinek mindennél fontosabb a veled való meghitt kapcsolat biztonsága, ilyenkor is az foglalkoztatja, hogy “még mindig szeret a Mami?” “jóban vagyunk?” Amikor olyat tesz, ami nem tetszik neked, az a számára mindig kapcsolati ügy! Ezért elengedhetetlen, hogy azonnal tisztázd a kapcsolati ügyet, és elvedd ezt az akadályt az útból. Hidald át a rosszasága okozta rést, szakadékot, falat a kapcsolatotokban! (Isten is ezt tette velünk, engedetlen gyermekeivel – ezért jött közénk Jézus, ezért jó hír az evangélium!)

hidepites-1

Van, amikor magát a fegyelmezést kell áthidalni

Ha rászólok egy gyerekre, aki kötődik hozzám, akkor könnyen lehet, hogy azt hiszi, hogy most már nem szeretem annyira, mert csalódást okozott a magatartásával. Emiatt viszont védekezésbe vonulhat és kiütközhetnek rajta az önvédelmi leválás jelei: Kerüli a tekintetemet; érzem, hogy nem pendülünk egy húron, nem vagyunk igazán jóban… és ez rossz, mert befagyasztja a kapcsolatot. Ezután nehezebb lesz vele bánni.

Mi a teendő ilyenkor?

Az a fontos, hogy bármi történik, tartsd meg a kapcsolatot! Ezért építed a hidat. Át kell hidalnod azt szakadékot is, ami azért keletkezett közöttetek, mert meg kellett akadályoznod valamilyen rossz magatartás folytatásában egy nehezen kezelhető gyereket, akivel éppen kezdett jól alakulni a kapcsolatotok. Mondjuk éppen verekedni kezdett. Rászólsz és megakadályozod, hogy tovább folytassa; de rögtön utána nem a szakadékra, hanem a visszatérésre, a jó kapcsolatotokra fordítod a figyelmét. A híd teszi lehetővé, hogy a rászólás okozta rossz érzés, megszeppenés, frusztráció és az önvád ellenére is fenntartsd a kapcsolatot.

Nem kell tehát félni a társadalmi együttélés szabályainak betartatásától. Ez is a szülői feladataink közé tartozik. És nem kell minden gyerekkel mindent ugyanúgy csinálni. Az a lényeg, hogy legyél jó hídépítő. A törvények és a szabályok tiszteletben tartása mellett is legyél jó hídépítő!

Van, amikor a gyerek gyengéit kell áthidalni

Amikor úgy érzi, hogy vele alig lehet bírni, akkor ez az, ami fölé hidat kell építened. A gyereknek soha nem kellene úgy éreznie, hogy vele nem lehet bírni. Te vagy a felnőtt, és még ha te úgy érzed is, hogy nem bírsz vele, akkor is azt kell mondanod és élned, hogy:

– Ne aggódj, kicsim, megoldjuk. Ezen is túl leszünk. Bármi történik… én vagyok a Mamid.

A gyerekednek szüksége van arra, hogy rád támaszkodhasson. El kell hinnie, hogy te még vele is elbírsz. Akár igaz, akár nem, ezt kell mondanod, és aztán gondoskodnod kell róla, hogy így is legyen. A gyereknek túl nagy teher, ha úgy érzi, hogy ő túl nagy teher. Efölé is hidat kell építened. Megoldjuk. Túl leszünk rajta. Bármi történik, én vagyok az Anyukád. Én vagyok a tanárod. Itt leszek, számíthatsz rám.

Ezzel hidat építesz a gyereked hibái és rossz döntései fölé. A gyerek megbukott a pótvizsgán. 16 éves, és kicsúszott alóla a talaj. Hidat kell építened. “Tudom, hogy nem vagy túl boldog ezzel az eredménnyel. Én sem vagyok túl boldog. De az anyukád vagyok, az Apukád vagyok, a Tanárod vagyok… és ezen is túl leszünk. Itt leszek melletted.” Hidat kell építened fölé. “Nem a bukás a legfontosabb, hanem te vagy, mert szeretlek.” A közeg, amelyikben tanítod a gyereket: a bizalmas kapcsolat.

hidepites-2

Isten már áthidalt minden szakadékot

Semmi nem választhat el minket Isten szeretetétől! Semmit nem tehetünk érte, és el sem veszíthetjük. Őbelőle fakad, nem belőlünk. A viselkedésünk nem ad hozzá, és nem vesz el belőle. Az Ő szeretetét visszatükröző feltétel nélküli szeretet az egészséges és jó bánásmód a gyerekeink számára is. Emiatt ültette el bennünk Isten azokat az anyai és apai intuíciókat is, amelyek segítenek, hogy legyen erőnk jól szeretni a gyerekeinket. Ne küzdjünk ellenük; ne próbáljunk okosabbak lenni a Teremtőnknél!

“…szeretetben szolgáljatok egymásnak.
Mert az egész törvény ebben az egy igében teljesedik be: “Szeresd felebarátodat, mint magadat.”
Ha pedig a Lélek vezet titeket, nem vagytok a törvény uralma alatt.”
– Galata 5:13-14,18

Rengeteg törvényt és szabályt állítunk magunk elé, és azt gondoljuk, hogy a szabályok követésével nyerjük el Isten tetszését és szeretetét. Pedig nem kell jónak lenned ahhoz, hogy Isten szeressen. Jól ismer, és a viselkedésed, a teljesítményed ellenére szeret. A gyereked se higgye azt, hogy jónak kell lennie azért, hogy szeresd!

“Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk.”
– Róma 5:8

Isten szeretete nem attól függ, hogy te mit teszel és mit nem, hanem azon, amit Jézus tett. Helyettünk Jézus adja meg az emberi engedelmességet Istennek. Az örömhír: Isten szeret, és a legdrágábbat adta! Feltétel nélkül! Az nem örömhír, hanem neurózis, hogy “Isten szeret, ha…”, és “Jézus meghalt érted, de…”! Örülj az örömhírnek, és a gyerekeidet is szeresd bátran, mindenféle feltételek nélkül. A bizalmas kapcsolat közegében pedig, amikor bízik benned és hallgat rád, kényszer és ijesztgetés nélkül is meg tudod neki tanítani, hogy mi a jó, mi a rossz, és hogy viselkedik egy másokkal is törődő ember.

“Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert az Isten nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvözüljön a világ általa.”
– János 3:16-17

“Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak, mivel az élet Lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől.”
– Róma 8:1-2

“Ki választana el minket a Krisztus szeretetétől? … Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, … sem jelenvalók, sem eljövendők, … sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban.”
– Róma 8 – részletek

hidepites-3

Kapcsolódó írások:
A “szabadság tökéletes törvénye” szerint nevelünk?
Jézus a helyünkbe lép
Jó hír? Kitől és miről?