Ige, "Isten Igéje"

Fogalmi szótár » szócikk: ige IGE (héber dávár, chochmá; görög logosz): A mindenséget teremtő Szó, aki Jézus Krisztusban testté lett (János 1:1–14) Isten általános kinyilatkoztatása, “Isten Igéje” a Szentírás.

Isten országa

A Mindennapok Teológiája » Mit hiszünk? » Isten országa “Isten országa” (helyesebben Isten királyi uralma) a legtágabb értelemben Isten mindenek felett álló szuverén fennhatóságát jelenti. Isten uralma jelenleg az egyházban nyilvánul meg, tehát azoknak a közösségében, akik alárendelik magukat az Ő akaratának. Mindenki számára pedig akkor lesz nyilvánvaló Isten királyi uralma, amikor Jézus Krisztus visszajön,…

Keresztség, Keresztelés

A Mindennapok Teológiája » Mit hiszünk? » keresztelés, keresztség Krisztusba “megkeresztelkedni” azt jelenti, hogy részt veszünk Krisztus halálában és feltámadásában. Ezt jelképezi az egyházi keresztelő vagy bemerítés szertartása is: alámerültünk (Krisztus kereszthalálával Őbenne a mi régi, bűn alá vetett “Ádám” énünk is meghalt), megszabadultunk a múlt rabságából; és új életre keltünk (Krisztus feltámadásával Őbenne mi…

Ki a keresztény?

A Mindennapok Teológiája » Mit hiszünk? » keresztény Keresztény / keresztyén (görög Krisztianosz) = krisztusi, Krisztushoz tartozó, krisztus követője Ki a keresztény (régi református szóhasználat szerint “keresztyén”)? Keresztény az, aki bízik Krisztusban – tehát minden olyan ember, aki Jézus Krisztusba veti a bizalmát. A bűnös ember a Szentlélek megújító munkája nyomán új emberré válik, és…

Megszentelődés

A Mindennapok Teológiája » Mit hiszünk? » megszentelődés MEGSZENTELŐDÉS – Krisztushoz hasonlóvá formálódás, Krisztus képmásának lelki-szellemi kiformálódása bennünk. A Krisztushoz tartozó ember jellemstruktúrájának fokozatos átformálódása.

Bűnbánat

A Mindennapok Teológiája » Mit hiszünk? » bűnbánat A bűnbánat a gondolkodásmód és a lelkület fordulata; válasz Isten kegyelmére, amelyre a Szentlélek indít a Szentírás alapján. A bűnbánat lényege nem az érzelmi szomorúság, hanem a belátás, hogy bűnös ember vagyok és megváltásra, szabadításra van szükségem.

Üdvösség, Üdvözülés

A Mindennapok Teológiája » Mit hiszünk? » üdvösség, üdvözül ÜDVÖSSÉG, ÜDVÖZÜLÉS – Az újjászületés, megigazulás, megszentelődés és a megdicsőülés (örök élet) teljes és összetett valósága. Az üdvösség a biztos menedékre találást jelenti. Aki a Megváltónál, Jézus Krisztusnál keres menedéket, az nála, Őbenne elrejtve biztos menedéket, nyugalmat talál. Az üdvösség tehát a valódi lelki egészség, a…

Szentírás

A Mindennapok Teológiája » Mit hiszünk? » Szentírás A Szentírás Isten kegyelemből ihletett kijelentése, Isten beszéde, amely hűen mutatja be Jézus Krisztus üdvözítő művét és az Evangéliumot. A Biblia 66 könyve eredeti kézirataiban Isten kijelentésével azonos, tehát teljesen megbízható feljegyzése mindannak, amit Isten szóban az emberiséggel közölni akart.

Atya Isten

A Mindennapok Teológiája » Mit hiszünk? » Az Atya Isten Az Atya Isten az élő Isten (Szentháromság) első személye, Akitől a Fiú Isten (Krisztus) öröktől fogva származik, és akitől a Szentlélek is ered. Az Atya, aki a Fiún keresztül minden látható és láthatatlan alkotója,