örömében felvesz a vállára

Önazonosság? Kivagyok…

Minden szabad percedet belefecölheted, és csak a felszínt fogod kapargatni. Egyik kapcsolatból ki, a másikba be… egyik önismereti csoportból ki, a másik önfelfedező bibliaórába be… és mégsem találod meg magad. Végtelen mélységű kút a lelked.

Jézus viszont onnan jön, ahonnan elvesztél, és tudja, hova kell utánad mennie…

Mi a helyzet az ember szabad akaratával?

« trinitárius teológia Ha Jézus Krisztus élete, hite és engedelmessége vált meg bennünket, mi a mi szerepünk az egészben? Mielőtt rátérnénk az ember válaszának jelentőségére, elevenítsük fel újra a következő igei igazságokat: Jézus megtestesülése – az emberiséggel való egyesülése – révén Isten szándéka felől nézve minden emberre vonatkozik, hogy

Kegyelemből, hit által

« trinitárius teológia “Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.” – Efezus 2:8-9 Mit jelent, hogy kegyelemből van üdvösségünk a hit által? Vajon azt jelenti, hogy saját hitünk ment meg bennünket – a hitünk, amit produkálunk? Ha igen, mi történik velünk,…

Keresztség, Keresztelés

A Mindennapok Teológiája » Mit hiszünk? » keresztelés, keresztség Krisztusba “megkeresztelkedni” azt jelenti, hogy részt veszünk Krisztus halálában és feltámadásában. Ezt jelképezi az egyházi keresztelő vagy bemerítés szertartása is: alámerültünk (Krisztus kereszthalálával Őbenne a mi régi, bűn alá vetett “Ádám” énünk is meghalt), megszabadultunk a múlt rabságából; és új életre keltünk (Krisztus feltámadásával Őbenne mi…

Ki a keresztény?

A Mindennapok Teológiája » Mit hiszünk? » keresztény Keresztény / keresztyén (görög Krisztianosz) = krisztusi, Krisztushoz tartozó, krisztus követője Ki a keresztény (régi református szóhasználat szerint “keresztyén”)? Keresztény az, aki bízik Krisztusban – tehát minden olyan ember, aki Jézus Krisztusba veti a bizalmát. A bűnös ember a Szentlélek megújító munkája nyomán új emberré válik, és…

Megszentelődés

A Mindennapok Teológiája » Mit hiszünk? » megszentelődés MEGSZENTELŐDÉS – Krisztushoz hasonlóvá formálódás, Krisztus képmásának lelki-szellemi kiformálódása bennünk. A Krisztushoz tartozó ember jellemstruktúrájának fokozatos átformálódása.

Bűnbánat

A Mindennapok Teológiája » Mit hiszünk? » bűnbánat A bűnbánat a gondolkodásmód és a lelkület fordulata; válasz Isten kegyelmére, amelyre a Szentlélek indít a Szentírás alapján. A bűnbánat lényege nem az érzelmi szomorúság, hanem a belátás, hogy bűnös ember vagyok és megváltásra, szabadításra van szükségem.