1 perces video: támogató és elfogadó légkör az iskolában

Ez a lány elmondhat valamit a tanárának, amit nem kellett volna átélnie. Az elfogadó és támogató légkör kialakításával abban is segíthet egy megbízható felnőtt, hogy a szexuális bántalmazás áldozata ne maradjon áldozat, hanem visszanyerhesse a biztonságérzetét, a lelkierejét és a szabadságát. Az áldozatból bárki lehet túlélő, ha van kihez fordulnia.

Fegyelemmel és intéssel – korlátok és határok

A közfelfogás szerint a gyerekek fegyelmezése egyet jelent a büntetéssel, és ránk is hat ez a szemlélet. Egyszerűbb is így eligazodni a szülői teendők között. De ha azt hiszem, hogy fegyelmezési kötelezettségemnek eleget teszek, ha következetesen megbüntetem a gyerekeimet, amikor rosszat tesznek, és szorgalmasan javítgatom a hibáikat, akkor könnyen megfeledkezem arról, hogy fontosabb dolgom is van…