Reziliencia

A reziliencia “keljfeljancsi-képesség”: a megújulás, helyreállás képessége. A kellő rezilienciával rendelkező személy nem mereven ellenáll az őt érő hatásoknak, nem ‘pattint le’ magáról mindent, ami megrendítheti vagy kibillentheti, hanem képes azokat befogadni és feldolgozni…

Janikovszky Éva: Kire ütött ez a gyerek?

“Amíg kicsi voltam és okos és kedves és szép, mindig tudták, hogy kire hasonlítok.
Nagymama azt mondta: Istenem, akárcsak az anyja!
Nagypapa azt mondta: az ördögbe is, szakasztott az apja!
Emil bácsi azt mondta: a megszólalásig szegény Jolán!
Apukám azt mondta: mintha csak magamat látnám!
És anyukám azt mondta: azért talán rám is hasonlít egy kicsit!

Amióta nagy vagyok és nyegle és idétlen, csak ülnek és sóhajtoznak, hogy kire ütött ez a gyerek.”
– Janikovszky Éva: Kire ütött ez a gyerek?

Pasztorál-pszichológia

Fogalmi szótár » szócikk: pasztorálpszichológia “A pasztorálpszichológia a szekuláris pszichológia vizsgálódásainak eredményeit fölhasználva fogalmazza meg álláspontját, kutatásainak kiindulópontja mégsem ez, hanem a lelkész és gyülekezete folyamatos interakciója által formálódó közösségi tapasztalat.”

Autokeirikus

Az autokeirikus párbeszéd valóságos kapcsolatra épülő, energia-átadó, nyílt, és a felszín alá merülő dialógus, nem pedig kioktató, energianyelő, rejtőzködő-felszínes (autopoetikus) monológ. Az autokeirikus értelmezés a gyakorlatban azt jelenti, hogy életünk hajójából minden felesleges, a szeretet gyakorlását gátló terhet ki kell dobálnunk, hogy célhoz érhessünk.

Gyógyulás

Fogalmi szótár » szócikk: gyógyulás A gyógyulás fogalmát nem pusztán a biológiai egészség, hanem az egzisztenciális teljesség vonatkozásában értelmezzük. Látásunk szerint az egészség testi, lelki és szociális jólét, mely a spirituális jólétből (biblikus szóhasználattal: az üdvösségből) fakad.

Rendszerszemlélet

Fogalmi szótár » szócikk: rendszerszemlélet A rendszerszemlélet lapelve, hogy egy rendszer nem egyszerűen az alkotóelemek halmaza, hanem azoknak együttesként viselkedő egysége. Az alkotóelemeket nem lehet a rendszerből kivéve önmagában vizsgálni, ezért összefüggéseket és folyamatokat vizsgál.

Körülmetélés

Fogalmi szótár » szócikk: körülmetélés A körülmetélés a szövetség jele volt Isten és Ábrahám utódai között. Az izraeli fiúk 8 napos koruktól kezdve viselték magukon az ÚRral kötött szövetség jelét (ld. 1Mózes 17:13).