Kezdetben…

Bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék és jelképek eredeti jelentése a TEREMTÉS KÖNYVÉBEN (1Mózes)

001-kezdetben1. Kezdetben…

Forgassuk vissza az idő kerekét egészen addig, amikor még nem volt ember, nem voltak bolygók, se protonok… mi volt akkor? Mi létezett a világ keletkezése előtt? Mi volt kezdetben?

002-legyen-vilagossag2. Legyen világosság!

Kezdetben volt az Atya, a Fiú és a Szentlélek élete és szeretete. A világegyetem keletkezése előtt nem a semmi, nem a káosz, és nem is egy magányos istenség…

003-alkossunk-embert3. Alkossunk embert a képmásunkra!
Miben hasonlít Istenre az ember? Korlátlan hatalmában? Mindentudásában? Abban, hogy szeretetkapcsolatban élő személy? El tudunk képzelni valakit, aki Istenhez hasonlít? Milyen lenne? A Biblia legtöbbet emlegetett verse “Isten képmásáról” szól…

004-szaporodjatok-sokasodjatok4. Szaporodjatok és sokasodjatok!
A teremtés negyedik napján mérföldkőhöz érünk. Itt említ először olyasmit a Biblia, amiből később káromkodás lett: “Szaporodjatok, sokasodjatok…” – 1Mózes 1:28 Bepillantást nyerünk Isten személyiségébe…

005-amit-alkotott-igen-jo5. Amit alkotott, igen jó!

Egy jó Isten jó világot alkot. Ez is lehetne a Teremtés könyve (1Mózes) első fejezetének címe. Alkotása nem szorul utólagos magyarázkodásra: – Hát, nem pont így képzeltem…

006-megpihent-a-hetedik-napon-26. Megpihent a hetedik napon

Azért dolgozunk, hogy éljünk, vagy azért élünk, hogy dolgozzunk? Tudjuk, hogy kellene válaszolni erre a kérdésre, még ha a gyakorlat ritkán tükrözi is az elveinket. De tegyük fel…

007-elet-lehelete7. Az élet lehelete

“Azután megformálta az ÚRisten az embert a föld porából, és élet leheletét lehelte orrába. Így lett az ember élőlénnyé.” – 1Mózes 2:7. Mi lehet közönségesebb a föld poránál?…

Édenkert8. Elveszett paradicsom

A neve hallatán is honvágy foghatna el bennünket. Éden azt jelenti: gyönyörűség. Az Édenkert görögül paradeiszosz – a latin paradisus közvetítésével lett belőle magyarul paradicsom. Az emberiség létének…

Ádám9. Ádám
Az Ádám név héberül azt jelenti: ember. A bibliai Ádám magában hordozza az egész emberiséget. Mi is az Ádámtól örökölt emberi életbe születtünk bele, de bukása révén Ádám az emberiség beteg törzsét szaporította.

Éva10. Éva, az oldalborda
Éva eredete sokkal felemelőbb, mint Ádámé, aki porból lett! Éva “kétszer finomított” porból készült. Nem Ádám fejéből formálta Isten, hogy uralkodjon rajta, nem is a lábából, hogy rátaposson, hanem az oldalából, hogy egyenlő társa legyen…

Csontomból való csont11. Csontomból való csont
Az Édenkert szépsége, a teremtett világ felfedezése, az állatok társasága nem volt elég Ádámnak. De már készülnek a szerelmi történet díszletei. Amikor a mennyei és a földi feltűnik a színen, a néző azt suttogja: De szép pár lenne… Ugye összejönnek?

elhagyja-ragaszkodik12. Ragaszkodik feleségéhez

“A férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testté.” Isten Évát arra teremtette, hogy Ádám segítőtársa (EZER) legyen. Ezt a szót a Biblia máshol Istenre használja…

egy testté lesznek13. Egy testté lesznek
A bibliai eggyé válás sem valami megkisebbítő, lealacsonyító dolog. A két külön személy nem veszíti el megkülönböztető jegyeit az egyesülésben. Egység (ECHÁD), különbözőség, nemiség, egyenlőség, hierarchia…

014-fugefalevel-2-thumb14. Meztelenek voltak, de nem szégyellték magukat

Ami az Édenkertben még természetes volt, azt ma szégyellnivalónak érezzük. Fügefalevél, öltözködés = hordozható rejtekhely. Meztelenség, szégyenérzet nélkül?

tiltott gyümölcs15. Tiltott gyümölcs
Történelmünk folyamatos igazságtalanságai, a mérhetetlen emberi szenvedés a tiltott gyümölcs leszakításának következménye. A tiltott gyümölcs láttán mégis összefut szánkban a nyál. Ilyen az emberi természet, amelyet Ádámtól örököltünk.

016-bunbeeses16. Bűnbeesés – az álnok kígyó
Jólesik az igazságérzetünknek egy-egy gőgös, kevély, felfuvalkodott, öntelt, másokat lenéző valaki bukását látni. A gonosz cselszövő kijelenti: Nem tudtok legyőzni! De minél önteltebb valaki, annál nagyobbat zuhan.

fügefalevél17. Fügefalevél
A fügefalevél a szégyellnivaló dolgok ügyetlen leplezésének szimbóluma. Ádám és Éva az ÚR elől próbált elbújni a saját kertjében! A kegyes vallásosság és az erkölcsös élet is szánalmas kísérlet, hogy az ember elrejtőzzön az ÚR elől, és maga oldja meg a bűntudat, a szégyen és a félelem problémáját.

porból vagyunk18. Porból vagyunk, porrá leszünk
Akkor reménykedhetnénk másban, ha alapvető összetételünk változna meg. Újfajta emberbe kellene minket átoltani, akkor remélhetnénk másfajta jövőt. Porból vagyunk, és porrá leszünk – igen. De Jézusban másfajta élet is létezik…

arcod verejtékével egyed a kenyered19. Arcod verejtékével
A bűneset előtt Ádám munkája nem volt izzasztó. De a bűnnel izzadtság jár. És ez legalább két dolgot jelent. Egyrészt, hogy megjelent a küzdelem új dimenziója. Másrészt pedig, hogy az ember “ereszt”. A verejték története arról is szól, ahogy Isten az ember megszabadításának munkáját végzi.

Éva, az áldás forrása20. Éva, az “élet”
Az “asszony magva” (utóda, leszármazottja) eltapossa a kígyó fejét. Összezúzza elnyomóját, és visszafordítja az átkot. Ádám, miközben a szörnyű ítélettől szenved, megérti, hogy az ÚR a történtek ellenére sem fordult ellenünk. Éva az áldás forrása, nem az átoké…

Édentől keletre21. Édentől keletre
Ádám és Éva kábultan, a kétségbeesés és a remény között vergődve vette tudomásul, hogy kiűzetett az Édenkertből. Hátranézve megpillantották a kerúbokat, kezükben lángpallossal. Még fülükben csengtek Isten szavai. Megtudták, hogy mi a jó és a rossz.

kerub22. Kerúbok

Az élet fájára vigyázó a fegyveres őrök tesznek róla, hogy a megromlott élet ne tehesse be a lábát az örök életbe. Az Ádámtól örökölt életnek vége lesz. Az életbe csak a halálon keresztül nyílik ajtó…

elhullottak a hősök23. Elhullottak a hősök
Nem arról van szó, hogy a világ némileg letért a helyes pályáról… kicsit elvétette a célt. Nem is csak arról, hogy katasztrófa irányába halad. A katasztrófa már lesújtott. Csak egy kívülről jövő szabadító képes orvosolni a helyzetet.

Ismerni - JADÁ24. Ismerni… a bibliai értelemben
A megismerés fogalma (JADÁ) személyes dolog a Bibliában. Kapcsolatot, saját élményt, tapasztalatot és elkötelezettséget jelent. Intim természetű. Nemcsak szexuális kapcsolatra vonatkozik, de mindig személyes. Több és más, mint sokat tudni…

025-orzoje-vagyok25. Hát őrzője vagyok én a testvéremnek?

A mondatot leginkább a közösségi szemléletű béke-aktivisták tűzik zászlajukra. Pedig a világ első gyilkosa használta: Kain, az elsőszülött, miután megölte a testvérét, Ábelt.

nemzette26. Nemzette…
Eddig olyan szépen gördült a történet. Kozmikus teremtés, katasztrofális zuhanás, cselszövés, gyilkosság. Most pedig egy családfa. Értelmetlen kitérőnek látszik a történet szempontjából. Kivéve, ha a történet egy leszármazottról szól.

matuzsalemi kor27. Matuzsálemi kor
A mai ember egészséges táplálkozás és testmozgás révén igyekszik késleltetni az öregedést. Mások műtétekkel és injekciókkal küzdenek az öregedés ellen. A Biblia viszont egy matuzsálemnél is öregebb választ ad a halálra…

tollaivel fedez be28. Noé – a nyugalom

Itt látjuk, hogy érkezik az igazi nyugalom. Nem az átkon kívül, hanem rajta keresztül; Noé esetében igazi katasztrófán keresztül. Az üdvösség a biztos menedékre találást jelenti…

Noé bárkája29. Noé bárkája – “Kettő-kettő ment be…”

Jól ismert a játékhajóra zsúfolt állatsereg képe, amin Noé és családja legtöbbször nem is szerepel. Annak sincs nyoma az aranyos képeken, hogy ez egy világkatasztrófa története.

30-noe-barkaja-40-nap30. Noé bárkája – 40 nap

Az emberiség közös történelmi emlékezetébe is bevésődött, hogy a 40 nap valamilyen megpróbáltatás ideje. Úgy tűnik, a 40 nap a megpróbáltatás és az átmenet időszaka a Bibliában.

olajág és békegalamb31. Olajág és békegalamb
A Földközi tenger országaiban olajágat a jóindulat gesztusaként vagy a béke jeléül adnak a vendégeknek és a barátoknak. Az ókori görög kultúrában az olajág a béke és a jólét jelképe volt. A szimbólum a Bibliából ered…

szivárvány32. Szivárvány
Talán morbidnak tűnik, hogy az élet ígéretéhez egy halálos eszköz jelét kapcsolja Isten. Az volna, ha a nyíl ránk szegeződne. Akkor fenyegetésnek is vehetnénk. De nem az. Az íj íve nem felénk, hanem az ég felé irányul…

Bábel tornya33. Bábel tornya, és a bábeli zűrzavar
A legtöbb ember vallásos elképzelése szerint egy istenség odafentről jó erkölcsöt követel, és megveri a rosszalkodókat. A jót jutalmazza, a rosszat bünteti: répa és bot segítségével igyekszik rávenni az embert, hogy “jobb helyre” tornássza fel magát…

Ábrahám34. Ábrahám
Isten megjelenik Ábrahámnak, és így szól hozzá: “A te utódaidnak fogom adni ezt a földet!” Ábrahám lesz a mennyből jövő áldás következő csatornája. Az ő utódján keresztül érkezik minden áldás és ígéret a földre. De kicsoda Ábrahám utódja?

Ne félj!35. Ne félj!

Mi az, ami elsöprő erővel hat rád? Akár jó, akár rossz – Mi hat rád olyan elemi erővel, hogy ledönt a lábadról?

036-Steven-Barnhoorn-Offer-Abraham36. Szövetség
Az ÚR (akinek jelenlétét füstölgő kemence és tüzes fáklya jelezte) átment a húsdarabok között, és szövetségi fogadalmat tett. A véres szertartással azt mondta: “Ezt teheted velem, ha nem tartom meg az egyezséget.”

körülmetélés, keresztség37. Körülmetélés
Ha Isten ígéretei Ábrahám utódjában teljesednek be, nem túl kockázatos pont az alsó fertályán metélgetni? Nem olyasmit parancsol-e Isten, ami félő, hogy levágja az utódlás szervét? De igen. És pont ez a lényeg.

Sodoma és Gomora38. Sodoma és Gomora

Ha megcsaljuk a párunkat, akkor szexuális téren követünk el hűtlenséget. De létezik ennél is mélyebb hűtlenség – minden más megcsalás gyökere, minden bűn forrása, és minden pusztulás kiváltó oka…

tűz és kénkő39. Tűz és kénkő
Amikor a koncentrációs táborok volt parancsnokai Dél-Amerikában lovagoltatják az unokáikat a térdükön, éa amikor a hatalom pillanatnyi birtokosai gátlástalanul visszaélnek választóik bizalmával, nagyon vágyunk az igazságosságra. A gonoszság az égbe kiált – és megindítja a szerető Istent.

barany-600x60040. A hit próbája
Izsák az “egyszülött” szeretett fiú, akit az apja készül feláldozni Istennek egy hegyen, Jeruzsálemen kívül, engesztelő áldozatul. Ez a fiú megmenekült, utódai pedig ettől kezdve Isten Bárányát várták. Még azt is tudták, melyik hegyen fog róla Isten gondoskodni.

József - színes kabát41. József és a színes kabát
József végül méltónak bizonyult a szép színes királyi-papi kabátra. Isten őt is a testvéreiért emelte fel, ahogy később Jézust. Még gonosz kiközösítése is azok szabadulását szolgálta, akik bántották. József történetében egy sikersztori minden eleme szerepel.

termőföld42. A legtermékenyebb földeket adom nektek

Milyen jogon osztoztak a testvérek József gazdagságában? Semmilyen. József mégis befogadta őket a saját életébe. Általa a testvérei is részesültek Egyiptom urának örökségéből.


Glen Scrivener angliai lelkésznek a King James Biblia 400. évfordulója alkalmából írt eredeti sorozata itt található: kingsenglish.info

Mit gondolsz?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s