Abszolútum

Fogalomtár » szócikk: abszolút, abszolútum ABSZOLÚT – korlátozásoktól mentes, mindentől független, mindenek feletti, teljes mértékben érvényben van vagy létezik. Tökéletes, változhatatlan. Nem függ az emberi észleléstől, értékeléstől és ismerettől. Végső viszonyítási (vonatkoztatási) pont. Ellentéte: relativ, viszonylagos.

Posztmodernizmus

A modernizmus szekuláris abszolútumairól való lemondás és az igazság-igény dekonstrukciója vezetett a posztmodernizmushoz, amelynek lényege a totális és radikális relativizmus.