Meghaltunk, és fel is támadtunk

Az ISTEN és TE c. sorozat 9. része
Ádámban, noha egyénileg nem követtél el SEMMIT, ítélet alá estél. Jézusban, noha egyénileg nem tehetsz érte SEMMIT, üdvösséget nyertél. Isten igaznak nyilvánított: igaz ember vagy a világ tetején. És az egésznek semmi köze az érdemeidhez.

Ádám és Éva

Fogalomtár » szócikk: Ádám és Éva Az “Ádám” szó a Bibliában egyfelől az első emberre, egy bizonyos személyre utal (ld. 1Mózes 4:1, Róma 5:12-19), másfelől az egész emberiségre; valószínűleg ezért nem derül ki a Bibliából semmi Ádám és Éva külsejéről vagy nyelvéről.

Eredendő bűn

Igazságtalan volna az eredendő bűn doktrínája, hogy Isten egy ember, Ádám bűnét mindenkinek beszámítja? Éppen ellenkezőleg! Isten szeretetből fakadó megváltó művének része, mert így vált lehetségessé, hogy egy ember, Jézus igazságát is mindenkinek beszámítsa!