Államhatalom

Fogalmak szótára » szócikk: államhatalom ÁLLAMHATALOM – Egy adott területen és adott népcsoport fölött ténylegesen és kizárólagosan gyakorolt (fő)hatalom. Az állam által gyakorolt hatalom legfontosabb ismérve általánossága és kizárólagossága, vagyis feltétlenül és minden jogalannyal szemben érvényesül. [kormany.hu] Kapcsolódó írások:

autoritás, hatalom, tekintély, fennhatóság

Autoritás

Az újszövetségi görög exousia szó jelentése: a cselekvés joga felhatalmazás alapján. Az rendelkezik autoritással, aki felhatalmazást kapott valamely cselekvésre. Rokon fogalmak: fennhatóság, tekintély, hatalom.
Minden olyan hatalomgyakorlás, amely erővel kényszeríti másokra a saját akaratát, szembe megy küldetésével és rendeltetésével.