1 perces video: támogató és elfogadó légkör az iskolában

Ez a lány elmondhat valamit a tanárának, amit nem kellett volna átélnie. Az elfogadó és támogató légkör kialakításával abban is segíthet egy megbízható felnőtt, hogy a szexuális bántalmazás áldozata ne maradjon áldozat, hanem visszanyerhesse a biztonságérzetét, a lelkierejét és a szabadságát. Az áldozatból bárki lehet túlélő, ha van kihez fordulnia.

A nőies nő nyitott, de nem arra, hogy bántalmazzák

« Mi teszi a nőnemű embert igazi nővé? A nőies nő alapállása nem a védekezés és a gyanakvás. Nem csukott és tüskés, de használja az ítélőképességét. Azt fogadja be, ami Isten jellemét tükrözi, és az Ő céljait segíti elő. A gondolat egy ószövetségi történetből ered. A NEQEBÁ szó egyik formája a Királyok második könyvében is…

Sodoma és Gomora

Sodoma és Gomora említése a szabadjára engedett szexualitás és a féktelen bulizás képeit idézi fel. E két település volt az eredeti “bűnös város”. Az őket ért ítéletet a Biblia újra meg újra elrettentő példaként emlegeti. Pedig sem a bűnük, sem az őket sújtó ítélet nem arról szólt, amit sokan gondolnak.

Megbotránkoztat

Fogalomtár » szócikk: megbotránkoztatás MEGBOTRÁNKOZTAT (görög szkandalidzomai) – Valaki valakit bűnre csábít, csapdába csal(akár hitének meggyengítése, akár a kívánság felgerjesztése által). De a bibliai szóhasználatban szexuális bántalmazást is jelent!

Ne ingereljétek gyermekeiteket!

Mi lehet az oka, hogy a gyerek bizalmatlan, elutasító, távolságtartó, közönyös, haragos, a végsőkig elkeseredett, és veszélyes önmagára, vagy másokra? A szülői visszaélés, a szülői hatalom félreértelmezett gyakorlása: a túlféltés, az összehasonlítgatás, az irreális elvárások, a mindent ráhagyás, a meg nem értés, a kényelmedhez való ragaszkodás, a hibázni nem engedés, az elhanyagolás, a szeretetmegvonás, az érzelmi zsarolás, a szóbeli, vagy testi bántalmazás. Ezekkel jó szándékod ellenére is a végsőkig elkeserítheted a gyerekedet. Ne tegyél ilyeneket!

Mi a szülők dolga?

Az Efezus 6:4 a nevelést két oldalról közelíti meg: a negatív és a pozitív oldaláról. Először megmondja, mit ne tegyen a szülő a gyerekkel (ne ingereljétek gyermekeiteket…), utána pedig megmondja, mit tegyen (…hanem neveljétek őket az Úr tanítása szerint fegyelemmel és intéssel.).

Bántalmazás

A bántalmazás egy gondolkodásmóddal: a “jár nekem” mentalitással kezdődik. A bántalmazó úgy tekint önmagára, hogy valami JÁR neki a másik embertől…

Szúnyog mama, bögöly papa

Különösen szörnyű, amikor két különvált szülő egyszerre szívja a gyerek vérét. Két éhes és frusztrált vérszívó falatozik a kicsi gyereken, aki biztonságot és oltalmat vár tőlük, és akinek boldog gyerekkorra és nevelésre van szüksége.