Krisztus-központú teológia

« trinitárius teológia Trinitárius teológia elsősorban Krisztus-központú. Thomas F. Torrance (a 20. század egyik vezető trinitárius teológusa) mondta: “Kizárólag Jézus az Isten beszéde (Igéje) az emberiség számára, és kizárólag Jézus az emberiség beszéde az Atya számára. Ezért még a Szentírás fölött is Krisztus az Úr.” Jézus úgy nyilatkozott a zsidó vallási vezetők előtt, hogy Ő…

Exegetika, exegézis

Fogalmak szótára » szócikk: exegetika, exegézis Az exegézis szó a görög exegeomai szóból származik, melynek jelentése elbeszél, értelmez, kifejt. EXEGETIKA – A bibliai szövegek értelmezésével, magyarázatával foglalkozó tudomány.