Autokeirikus

Az autokeirikus párbeszéd valóságos kapcsolatra épülő, energia-átadó, nyílt, és a felszín alá merülő dialógus, nem pedig kioktató, energianyelő, rejtőzködő-felszínes (autopoetikus) monológ. Az autokeirikus értelmezés a gyakorlatban azt jelenti, hogy életünk hajójából minden felesleges, a szeretet gyakorlását gátló terhet ki kell dobálnunk, hogy célhoz érhessünk.