Filozófia

FILOZÓFIA – Bölcselet. A bölcsesség vagy az ismeret szeretete, keresése. A viselkedést, gondolkodást, tudást, és a világegyetem természetét meghatározó elvek vizsgálata illetve logikai elemzése. A filozófia területei: etika, esztétika, logika, episztemológia, metafizika. Felhasznált irodalom: Francis A. Schaeffer: A Glossary of Often Used Words for L’Abri Students

Episztemológia

EPISZTEMOLÓGIA (ismeretelmélet) – A tudás filozófiája. A tudás eredetére, természetére, elérésére és a megismerés határaira vonatkozó elgondolásokból áll.