Dogmatika

Fogalmak szótára » szócikk: dogmatika Dogmatika – a bibliai tanítások rendszerezése, más néven rendszeres teológia. A teológiai tudományok egyik témaköre. A dogmatika hittartalmat leíró tudomány: megfogalmazza és rendszerbe foglalja a keresztény hit tartalmát, rendszerezett módon tárgyalja és adja elő a teológiai nézeteket. Az egyes teológusok, teológiai irányzatok, felekezetek dogmatikája természetesen nem mindenben egyeznek meg. “A…

Eszkatológia, Eszchatológia

Fogalmak szótára » szócikk: eszkatológia, eszchatológia ESZKATOLÓGIA (vagy eszchatológia) – Az “utolsó időkről”, a végső dolgokról és időszakról szóló bibliai tanítás. A teológia azon ága, amely Isten és az ember végső céljával, valamint a halállal, a feltámadással, az ítélettel és a halhatatlansággal foglalkozik.