Hogy létezhet gonoszság a világban?

« trinitárius teológia Ha Krisztus az egész világért meghalt, hogy lehet még mindig gonoszság a világban? Isten országának teljessége nem jön el Jézus második eljöveteléig. Ahogy Péter mondta pünkösdi beszédében: “Tartsatok tehát bűnbánatot, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek; hogy eljöjjön az Úrtól a felüdülés ideje, és elküldje Jézust, akit Messiásul rendelt nektek.…