Kibékült viszony Istennel: békéltetés, bűnért való áldozat

Jézus nem azért halt meg, hogy kereszthalálával egy haragos Istent kiengeszteljen! Az emberi bűn és harag gyilkolta meg, nem a haragos Isten. Mindannyian megváltásra szorulunk, a megváltást és a helyreállást viszont maga az “igaz bíró”, Jézus Krisztus végezte el helyettünk ingyen kegyelméből. Ezért nem ítélkezhetünk embertársaink fölött. A gyerekeinket is ezért nem büntetjük.

Halál

Fogalmi szótár » szócikk: halál A HALÁL bibliai definíciója: elszakadás egy korábbi létezésformától. Négyfajta halálról van szó:

Önmegtagadás

Fogalmi szótár » szócikk: önmegtagadás ÖNMEGTAGADÁS – a keresztény élet negatív oldala: Isten szemében Krisztussal együtt mi is meghaltunk akkor, amikor Őt Megváltónknak fogadtuk el. Sőt, gyakorlatilag naponta “meghalunk”. A Bibliában határozott tiltások vannak, amelyek életünket a gyakorlatban is érzékenyen érintik: Mindenben, még a nehéz helyzetekben is elégedettnek lell lennünk és mindenért köszönetet kell mondanunk…