Kapcsolat-központú teológia

« trinitárius teológia Mivel Krisztus-központú, a trinitárius teológia Isten társas természetére, és a kapcsolatok fontosságára fekteti a hangsúlyt. Jézus Krisztus, Isten egyszülött Fia emberi testben emberi életet élt, velünk azonosult azért, hogy helyettünk megbéküljön az Atyával, és az Atya előtt saját testvéreiként képviseljen bennünket (ld. János 1:14; Efezus 1:9-10, 20-23). Jézus Krisztus megváltó műve (helyettünk…

Isten

A Mindennapok Teológiája » Mit hiszünk? » Isten A Bibliából tudjuk, hogy az egy, örökkévaló, élő Isten három egymást szerető személy kapcsolata: a Mindenható Atya, az Ő Fia, Jézus Krisztus, és a Szentlélek. Isten legfőbb tulajdonsága tehát társas természete: Ő maga a szeretet (1János 4:8, 16).