örömében felvesz a vállára

Önazonosság? Kivagyok…

Minden szabad percedet belefecölheted, és csak a felszínt fogod kapargatni. Egyik kapcsolatból ki, a másikba be… egyik önismereti csoportból ki, a másik önfelfedező bibliaórába be… és mégsem találod meg magad. Végtelen mélységű kút a lelked.

Jézus viszont onnan jön, ahonnan elvesztél, és tudja, hova kell utánad mennie…

Meghaltunk, és fel is támadtunk

Az ISTEN és TE c. sorozat 9. része
Ádámban, noha egyénileg nem követtél el SEMMIT, ítélet alá estél. Jézusban, noha egyénileg nem tehetsz érte SEMMIT, üdvösséget nyertél. Isten igaznak nyilvánított: igaz ember vagy a világ tetején. És az egésznek semmi köze az érdemeidhez.

Ki vagy, Uram?

« trinitárius teológia – Ki vagy, Uram? – kérdezte a gyötrődő Pál a Damaszkuszi Úton, ahol a feltámadott Jézussal találkozott (ApCsel 9:5). Hátralévő életét pedig e kérdés megválaszolásával töltötte – mindenkinek elmondta a választ, aki meghallgatta. A válasz, amelyet a Szentírás kijelent nekünk, az evangélium központi üzenete,

Messiás

Fogalmi szótár » szócikk: messiás MESSIÁS (héber masiach),jelentése: felkent, megváltó, szabadító. Az eredeti zsidó felfogás szerint a Messiás az a személy, aki Izrael és az egész világ számára elhozza az igazságot: betölt minden szükséget, eltörli és megszünteti a bűnt, a betegségeket és minden megkötözöttséget.

Jézus

Fogalmi szótár » szócikk: Jézus JÉZUS (héber Jesúá) név jelentése: Isten megszabadít, megment, megtart, meggyógyít, üdvözít. Bővebben: Fiú Isten – Isten Fia »