Mi a szoros kapu és a keskeny út?

« trinitárius teológia Jézus mondta: “Menjetek be a szoros kapun! Mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a kárhozatba visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik azt megtalálják.” – Máté 7:13-14 Jézus erről…

Mi az örök kárhozat és pusztulás?

Nem az ember egyéni, személyes választása hozza létre, ezért az egyéni elutasítás nem is szűnteti meg Krisztus értük elvégzett megváltó művét. Ádámban mindenki elveszett, Krisztusban pedig Isten mindenkit visszafogadott és bevont a szeretetébe. Saját hozzáállásunk azt határozza meg, hogy elfogadjuk-e Isten szeretetét…

Kárhozat

Fogalmi szótár » szócikk: kárhozat A görög apollümai szó jelentése elpusztul, elvész. Az Újszövetség szóhasználatában az emberi élet bármely evilági és transzcendens vonatkozásában előfordulhat, így a kárhozatot is ezzel a szóval fejezi ki a görög. Ebben az esetben nem a szellem, lélek elpusztulását, elveszését kell érteni alatta mint megsemmisülést, hiszen az embernek ezek a részei…

Szótéria

Fogalmi szótár » szócikk: szótéria A görög szótéria (és a neki megfelelő héber jesúá) szó alapjelentése: megszabadulás, megmenekülés a szó legtágabb értelmében, az élet minden evilági vagy transzcendens területén egyaránt. E tágabb, átvitt értelmében jelent bűnbocsánatot, megigazulást (igazzá válást)