Mi a helyzet az ember szabad akaratával?

« trinitárius teológia Ha Jézus Krisztus élete, hite és engedelmessége vált meg bennünket, mi a mi szerepünk az egészben? Mielőtt rátérnénk az ember válaszának jelentőségére, elevenítsük fel újra a következő igei igazságokat: Jézus megtestesülése – az emberiséggel való egyesülése – révén Isten szándéka felől nézve minden emberre vonatkozik, hogy

A trinitárius teológia történelmi gyökerei

« trinitárius teológia A 20. század a trinitárius teológiát legnagyobbrészt Karl Barth és tanítványai, elsősorban Thomas F. Torrance és testvére, James B. Torrance munkásságának köszönhetően fedezte fel újra. E teológia ugyanakkor egyidős a keresztény egyházzal. Az ókeresztény tanítás a trinitárius teológiára épült. Erről tanúskodik az Apostoli Hitvallás, a Níceai–Konstantinápolyi Egyetemes Keresztény Hitvallás (Kr.u. 381.), és…