Mindenki üdvözül?

A Biblia tanítása szerint nincs üdvösség másban Jézus Krisztuson kívül. Isten nem kényszerít senkit erőszakkal arra, hogy személyesen is elfogadja a kibékült kapcsolatot Istennel. Azt remélni azonban, hogy végül minden ember megtér Krisztushoz, nem univerzalizmus – cselekvő reménység az imádság és az örömhír hirdetése.

Jézus miért mondta, hogy nem a világért imádkozik?

« trinitárius teológia Ha a világ tényleg kibékült (nem ellenséges) viszonyban van Istennel, miért mondja Jézus, hogy nem a világért imádkozik? Jézus imádság közben mondta: “Én őértük [a tanítványokért] könyörgök: nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, mert a tieid.” – János 17:9 Pusztán azért, mert Jézus egy alkalommal azt mondta, hogy nem…

Nincs tehát különbség a hívő és a nem hívő ember között?

« trinitárius teológia De igen, van különbség. Jézus személye és megváltó műve miatt az Atya minden embert – hívőt és nem hívőt egyaránt – kész befogadni a saját életébe Jézusban. Ebből az következik, hogy minden ember lehet kibékült (nem ellenséges) viszonyban Istennel; Ő mindenkit saját örökbefogadott és gyöngéden szeretett gyermekének tekint. Jézusban és az Ő…

Kibékült viszony Istennel: békéltetés, bűnért való áldozat

Jézus nem azért halt meg, hogy kereszthalálával egy haragos Istent kiengeszteljen! Az emberi bűn és harag gyilkolta meg, nem a haragos Isten. Mindannyian megváltásra szorulunk, a megváltást és a helyreállást viszont maga az “igaz bíró”, Jézus Krisztus végezte el helyettünk ingyen kegyelméből. Ezért nem ítélkezhetünk embertársaink fölött. A gyerekeinket is ezért nem büntetjük.