Miben hasonlít a trinitárius teológia a kálvinizmushoz vagy az arminianizmushoz, és miben tér el tőlük?

« trinitárius teológia Amikor különböző keresztény teológiai nézeteket vetünk össze, akkor Krisztusban testvéreink különböző látásmódjáról beszélünk, akik ugyanazt az Urat szolgálják. Ezért teológiai vitának csak a tisztelet és a nemeslelkűség légkörében szabad folynia; nem férhet hozzá önigazultság, sem ellenségeskedés. A kálvinizmus olyan teológiai irányzat, amely a nagy protestáns reformátor, Jean Calvin (magyarosan Kálvin János, 1509-1564)…

Kálvinizmus

Fogalmi szótár » szócikk: kálvinizmus A kálvinizmus a kereszténységen belül a protestantizmushoz tartozó teológiai rendszer és irányzat. A reformáció egyik kimagasló alakja, Jean Calvin (magyarosan Kálvin János) munkássága nyomán jött létre Svájcban a 16. században. Követőit kálvinistáknak, nálunk reformátusoknak nevezik.