1 perces video: támogató és elfogadó légkör az iskolában

Ez a lány elmondhat valamit a tanárának, amit nem kellett volna átélnie. Az elfogadó és támogató légkör kialakításával abban is segíthet egy megbízható felnőtt, hogy a szexuális bántalmazás áldozata ne maradjon áldozat, hanem visszanyerhesse a biztonságérzetét, a lelkierejét és a szabadságát. Az áldozatból bárki lehet túlélő, ha van kihez fordulnia.

Gyógyulás

Fogalmi szótár » szócikk: gyógyulás A gyógyulás fogalmát nem pusztán a biológiai egészség, hanem az egzisztenciális teljesség vonatkozásában értelmezzük. Látásunk szerint az egészség testi, lelki és szociális jólét, mely a spirituális jólétből (biblikus szóhasználattal: az üdvösségből) fakad.