Krisztus-központú teológia

« trinitárius teológia Trinitárius teológia elsősorban Krisztus-központú. Thomas F. Torrance (a 20. század egyik vezető trinitárius teológusa) mondta: “Kizárólag Jézus az Isten beszéde (Igéje) az emberiség számára, és kizárólag Jézus az emberiség beszéde az Atya számára. Ezért még a Szentírás fölött is Krisztus az Úr.” Jézus úgy nyilatkozott a zsidó vallási vezetők előtt, hogy Ő…