Médium

MÉDIUM – (latin) közvetítő. Az emberek és az okkult szellemvilág között közvetítő személy. Szuggerálható, hipnotizálható egyén. Az okkultizmusban / spiritizmusban használt szó. Olyan személy, aki állítólag képes felfogni és közvetíteni az ún. szellemvilág megnyilatkozásait. Önkívületi, eksztatikus, mámorszerű állapotban (transzban) közlekedik a szellemvilággal; A transz abban az esetben következik be, ha a médium passzívan viselkedik, magát…