Megváltás = új teremtés

« trinitárius teológia Krisztus megtestesülése nemcsak egy csodás múltbeli esemény. Ami akkor történt, örökre megváltoztatta az egész világegyetem minőségét – most már “új teremtés” (2Korinthus 5:17). Visszamenőlegesen is, és a jövőre nézve is megváltoztatott mindent. Pál a Róma 7:4-ben ír erről az átalakulásról. Azt mondja, hogy noha még életben vagyunk, de már most meghaltunk a törvény számára a Krisztus teste…

Ki vagy, Uram?

« trinitárius teológia – Ki vagy, Uram? – kérdezte a gyötrődő Pál a Damaszkuszi Úton, ahol a feltámadott Jézussal találkozott (ApCsel 9:5). Hátralévő életét pedig e kérdés megválaszolásával töltötte – mindenkinek elmondta a választ, aki meghallgatta. A válasz, amelyet a Szentírás kijelent nekünk, az evangélium központi üzenete,

Miről szól a karácsony?

Mit ünneplünk karácsonykor? Mikor született Jézus? Mi a karácsonnyal szembeni ellenérzések oka?
Karácsonykor az embereket nem ókori pogány babonákkal kell riogatni, amelyekre már csak a történészek emlékeznek. Nekünk kétezer éve jó híreink vannak: Isten emberré lett, és tudja, mit jelent embernek lenni!