Pészach, páska

Ahol hittek az előzetes figyelmeztetésnek, a család feláldozott egy bárányt, és a vérét felkente az ajtófélfára, ott életben maradt az elsőszülött fiú

Messiás

Fogalmi szótár » szócikk: messiás MESSIÁS (héber masiach),jelentése: felkent, megváltó, szabadító. Az eredeti zsidó felfogás szerint a Messiás az a személy, aki Izrael és az egész világ számára elhozza az igazságot: betölt minden szükséget, eltörli és megszünteti a bűnt, a betegségeket és minden megkötözöttséget.

Szótéria

Fogalmi szótár » szócikk: szótéria A görög szótéria (és a neki megfelelő héber jesúá) szó alapjelentése: megszabadulás, megmenekülés a szó legtágabb értelmében, az élet minden evilági vagy transzcendens területén egyaránt. E tágabb, átvitt értelmében jelent bűnbocsánatot, megigazulást (igazzá válást)

Szótériológia

Fogalmak szótára » szócikk: szótériológia Szótériológia (szoteriológia) – az üdvösségről szóló bibliai tanítás. A teológiai tudományok egyik témaköre.

Üdvösség, Üdvözülés

A Mindennapok Teológiája » Mit hiszünk? » üdvösség, üdvözül ÜDVÖSSÉG, ÜDVÖZÜLÉS – Az újjászületés, megigazulás, megszentelődés és a megdicsőülés (örök élet) teljes és összetett valósága. Az üdvösség a biztos menedékre találást jelenti. Aki a Megváltónál, Jézus Krisztusnál keres menedéket, az nála, Őbenne elrejtve biztos menedéket, nyugalmat talál. Az üdvösség tehát a valódi lelki egészség, a…