Filozófia

FILOZÓFIA – Bölcselet. A bölcsesség vagy az ismeret szeretete, keresése. A viselkedést, gondolkodást, tudást, és a világegyetem természetét meghatározó elvek vizsgálata illetve logikai elemzése. A filozófia területei: etika, esztétika, logika, episztemológia, metafizika. Felhasznált irodalom: Francis A. Schaeffer: A Glossary of Often Used Words for L’Abri Students

Metafizika

METAFIZIKA – Bölcseleti ág, amely a valóság természetével, a dolgok végső okaival foglalkozik; a tapasztalat határán túli, az érzékeinkkel már fel nem fogható kérdésekkel is, úgymint az Isten, lélek, halál, stb. Nevét Arisztotelész filozófiai műveiről kapta, ami “meta ta physica” = a fizika után következik. Filozófiai módszerként a dialektika ellentéte, mert a dolgokat önmagukban, “örök”…