Szeretlek, de most hagyj békén!

Beszélgetésünk (a szexhez hasonlóan) a kapcsolatunkról mond valamit, mert érzelmileg kötődünk egymáshoz, és nagyrészt beszélgetés útján kezdeményezzük és tartjuk fenn kapcsolatainkat. Mondanivalónk csak töredékét teszi ki a szavainkkal kifejezett információnak. A beszélgetés akkor is fontos, ha maga a téma nem is az. Jelzi, hogy egymás életének részei vagyunk, és azt is, ahogy viszonyulunk ehhez az…