Pasztorál-pszichológia

Fogalmi szótár » szócikk: pasztorálpszichológia “A pasztorálpszichológia a szekuláris pszichológia vizsgálódásainak eredményeit fölhasználva fogalmazza meg álláspontját, kutatásainak kiindulópontja mégsem ez, hanem a lelkész és gyülekezete folyamatos interakciója által formálódó közösségi tapasztalat.”

Autokeirikus

Az autokeirikus párbeszéd valóságos kapcsolatra épülő, energia-átadó, nyílt, és a felszín alá merülő dialógus, nem pedig kioktató, energianyelő, rejtőzködő-felszínes (autopoetikus) monológ. Az autokeirikus értelmezés a gyakorlatban azt jelenti, hogy életünk hajójából minden felesleges, a szeretet gyakorlását gátló terhet ki kell dobálnunk, hogy célhoz érhessünk.

Rendszerszemlélet

Fogalmi szótár » szócikk: rendszerszemlélet A rendszerszemlélet lapelve, hogy egy rendszer nem egyszerűen az alkotóelemek halmaza, hanem azoknak együttesként viselkedő egysége. Az alkotóelemeket nem lehet a rendszerből kivéve önmagában vizsgálni, ezért összefüggéseket és folyamatokat vizsgál.