Válasz: Miért kell az elfogadás helyett embertelenségre nevelni a gyerekeinket?

Az Oktatásügyi Panaszláda weboldalán közzétett, eredetileg az MLP-nak címzett blogbejegyzésben szereplő tankönyvi fejezet (Hit- és Erkölcstan, 4. osztály) jó példa arra, amikor a magukat illetékes elvtársnak tartó felnőttek Isten és az Ő élő Igéje és a gyerekek közé furakodnak a magyarázataikkal.
Miután az említett blogbejegyzést föltettem a KÉK nevelés a facebook oldalára, valaki megkérdezte, hogy mit gondolok a homoszexualitás elfogadásával kapcsolatban. Ezt válaszoltam:

1 perces video: támogató és elfogadó légkör az iskolában

Ez a lány elmondhat valamit a tanárának, amit nem kellett volna átélnie. Az elfogadó és támogató légkör kialakításával abban is segíthet egy megbízható felnőtt, hogy a szexuális bántalmazás áldozata ne maradjon áldozat, hanem visszanyerhesse a biztonságérzetét, a lelkierejét és a szabadságát. Az áldozatból bárki lehet túlélő, ha van kihez fordulnia.

A gondolkodó elme táplálása 2

A nevelés: élet. Ezt az életet a gondolatok táplálják. A gondolat szellemi eredetű; Isten úgy alkotott meg bennünket, hogy akkor jussunk hozzá, amikor éppen továbbadjuk másoknak. Szóban és írásban, a Szentírás szavaival és a zene nyelvén, de a gyerek belső életét is táplálnunk kell; ugyanúgy élő gondolatokkal, ahogy a testét is élő ennivalóval…

Autokeirikus

Az autokeirikus párbeszéd valóságos kapcsolatra épülő, energia-átadó, nyílt, és a felszín alá merülő dialógus, nem pedig kioktató, energianyelő, rejtőzködő-felszínes (autopoetikus) monológ. Az autokeirikus értelmezés a gyakorlatban azt jelenti, hogy életünk hajójából minden felesleges, a szeretet gyakorlását gátló terhet ki kell dobálnunk, hogy célhoz érhessünk.