Posztmodernizmus

A modernizmus szekuláris abszolútumairól való lemondás és az igazság-igény dekonstrukciója vezetett a posztmodernizmushoz, amelynek lényege a totális és radikális relativizmus.

Szubjektivitás

Szubjektív, szubjektivitás fogalma – A dolgokat a személyes benyomás, lelkiállapot, a bennünk keltett érzések és gondolatok szűrőjén keresztül való szemlélés. A posztmodern gondolkodásra jellemző.