Relativizmus

RELATIVIZMUS (viszonylagosság) – morális vagy ismeretelméleti megközelítés, amely szerint a megítélés alapja viszonylagos, és a körülményektől, személyektől függően változó. A posztmodern gondolkodásra jellemző. Rokona: szubjektivitás Ellentéte: abszolutum, objektivitás Felhasznált irodalom: Francis A. Schaeffer: A Glossary of Often Used Words for L’Abri Students

Posztmodernizmus

A modernizmus szekuláris abszolútumairól való lemondás és az igazság-igény dekonstrukciója vezetett a posztmodernizmushoz, amelynek lényege a totális és radikális relativizmus.

Szubjektivitás

Szubjektív, szubjektivitás fogalma – A dolgokat a személyes benyomás, lelkiállapot, a bennünk keltett érzések és gondolatok szűrőjén keresztül való szemlélés. A posztmodern gondolkodásra jellemző.