A jó szülői tekintély

A szülő vagy a tanár tekintélye nem engedély a gyerekek bántalmazására: nem jogosít fel arra, hogy az érzelmeiknél és a vágyaiknál fogva manipuláljuk őket! A jó pásztor nem erőszakoskodik a bárányokkal. A legelő maga fegyelmezőeszköz, mert vannak határai. A határokon belül viszont szabadság van, és a bárányok szükségletei kielégülnek.

Autokeirikus

Az autokeirikus párbeszéd valóságos kapcsolatra épülő, energia-átadó, nyílt, és a felszín alá merülő dialógus, nem pedig kioktató, energianyelő, rejtőzködő-felszínes (autopoetikus) monológ. Az autokeirikus értelmezés a gyakorlatban azt jelenti, hogy életünk hajójából minden felesleges, a szeretet gyakorlását gátló terhet ki kell dobálnunk, hogy célhoz érhessünk.

Mi a helyzet az ember szabad akaratával?

« trinitárius teológia Ha Jézus Krisztus élete, hite és engedelmessége vált meg bennünket, mi a mi szerepünk az egészben? Mielőtt rátérnénk az ember válaszának jelentőségére, elevenítsük fel újra a következő igei igazságokat: Jézus megtestesülése – az emberiséggel való egyesülése – révén Isten szándéka felől nézve minden emberre vonatkozik, hogy

Szeretlek, de most hagyj békén!

Beszélgetésünk (a szexhez hasonlóan) a kapcsolatunkról mond valamit, mert érzelmileg kötődünk egymáshoz, és nagyrészt beszélgetés útján kezdeményezzük és tartjuk fenn kapcsolatainkat. Mondanivalónk csak töredékét teszi ki a szavainkkal kifejezett információnak. A beszélgetés akkor is fontos, ha maga a téma nem is az. Jelzi, hogy egymás életének részei vagyunk, és azt is, ahogy viszonyulunk ehhez az…