Trinitológia

Fogalmak szótára » szócikk: trinitológia Trinitológia = háromságtan: az egy Isten három személyben való létezését megfogalmazó, a Szentháromsággal foglalkozó bibliai tanítás. A teológiai tudományok egyik témaköre.

Atya Isten

A Mindennapok Teológiája » Mit hiszünk? » Az Atya Isten Az Atya Isten az élő Isten (Szentháromság) első személye, Akitől a Fiú Isten (Krisztus) öröktől fogva származik, és akitől a Szentlélek is ered. Az Atya, aki a Fiún keresztül minden látható és láthatatlan alkotója,

Isten

A Mindennapok Teológiája » Mit hiszünk? » Isten A Bibliából tudjuk, hogy az egy, örökkévaló, élő Isten három egymást szerető személy kapcsolata: a Mindenható Atya, az Ő Fia, Jézus Krisztus, és a Szentlélek. Isten legfőbb tulajdonsága tehát társas természete: Ő maga a szeretet (1János 4:8, 16).

Kibékült viszony Istennel: békéltetés, bűnért való áldozat

Jézus nem azért halt meg, hogy kereszthalálával egy haragos Istent kiengeszteljen! Az emberi bűn és harag gyilkolta meg, nem a haragos Isten. Mindannyian megváltásra szorulunk, a megváltást és a helyreállást viszont maga az “igaz bíró”, Jézus Krisztus végezte el helyettünk ingyen kegyelméből. Ezért nem ítélkezhetünk embertársaink fölött. A gyerekeinket is ezért nem büntetjük.