Világkorszak

Fogalmi szótár » szócikk: világkorszak VILÁGKORSZAK – a görög aión szó korszakot, világkorszakot jelent. Magyarra sokszor helytelenül a világ szóval fordítják – ez görögül koszmosz –, ami azt a hamis vélekedést eredményezi, hogy amikor az Újszövetség az aión végéről beszél, akkor a “világ végéről” van szó – holott nem a világ végéről, hanem csak egy…

Eszkatológia, Eszchatológia

Fogalmak szótára » szócikk: eszkatológia, eszchatológia ESZKATOLÓGIA (vagy eszchatológia) – Az “utolsó időkről”, a végső dolgokról és időszakról szóló bibliai tanítás. A teológia azon ága, amely Isten és az ember végső céljával, valamint a halállal, a feltámadással, az ítélettel és a halhatatlansággal foglalkozik.