Világnézet, Világkép

VILÁGNÉZET – A világról bizonyos nézőpontból alkotott, az élet minden területére kiterjedő felfogás. Az ember döntéseit meghatározó alapvető nézetek összessége, összefüggő rendszere.

Világnézetünk alapján hozott döntéseink lehetnek triviálisak (mit eszünk ebédre), lényegesek (milyen pályát választunk, kinek a társaságában érezzük jól magunkat), és életbevágóak (abortusz, eutanázia).

Posztmodernizmus

A modernizmus szekuláris abszolútumairól való lemondás és az igazság-igény dekonstrukciója vezetett a posztmodernizmushoz, amelynek lényege a totális és radikális relativizmus.